Om äkta musik

Varför varför varför?

Varför finns den här musiken? Varför låter den som den gör?
Hur låter den? Den svenska tystnaden är en trio som sjunger på svenska.

Varför?

Det finns en idé om autencitet. Enligt den skulle musik av musiker som skriver egen musik, spelar instrumenten själva, spelar in och framför musiken live och dessutom sjunger på sitt modersmål, vara mer autentisk än, låt oss säga, Marie Picasso. The real thing liksom.

Men var finns autenciteten? I musiken? Finns det i så fall äkta och falska ljudvågor? Eller är autenciteten någonting man läser ut ur musiken via bakgrundsinformation? Men borde inte äkta musik stå för sig själv, utan äkthetsintyg?

Autencitet som ideal för musik har sett sina glansdagar, men är man som medlemmarna i gruppen Den svenska tystnaden födda tidigare än på 90-talet, så är man sannolikt inte opåverkad.

Please don´t kill the machine. Idag har vi pro tools, autotuner och Idoltävlingar. Ett sätt att försvara idén om äkta musik idag är att utgå från vad musik har möjlighet att uttrycka.

Människor är sociala djur. Vi har ett ständigt  begär efter kontakt och gemenskap med andra och att spegla oss själva och våra liv i andra. Dom flesta människor har en väl utvecklad förmåga – och ett behov av –  att tolka och förstå andra människors ord, ansiktsuttryck, tonfall och gester. Om gråsuggan har en motsvarande förmåga, riktad mot sina artfränder, kan vi lämna till andra att svara på. Vi är människor. Poängen är att musik kan vara ett sätt att uttrycka sig på som människa och att detta uttryck svarar på ett behov hos en lyssnare.

När popmusik på svenska är som bäst, som hos John Holm, Ulf Stureson, Pascal, Conny Nimmersjö eller Mattias Alkberg, så uttrycker sångaren inte bara musik och text, utan även personlighet. En människa tar form genom musiken, som genom ett hologram. Stämningen i musiken samverkar med uttrycket i rösten och subtila nyanser i språket. Och för att detta uttryck av personlighet skall komma till stånd måste lyssnaren besitta den språkliga kompetens som vi normalt bara har i fråga om modersmålet. Vi uppfattar nyanserna direkt med ett slags absolut gehör och utan intellektuell process, på samma sätt som vi uppfattar ett ansiktsuttryck, ett tonfall eller en gest. Uppdelningen text – röst – musik upphävs och fram tonar en människa.

Detta kan i bästa fall beskrivas som en slags äkthet. Lika förtrollande när den inträffar som den är ovanlig. Därför sjunger Den svenska tystnaden på svenska.

Ett annat möjlighet att uttrycka sin personlighet får man genom att ställa sig på en scen.

Pontus Wickman / Den svenska tystnaden